מקצים

 • 32 ק"מ
 • 21 ק"מ
 • 10 KM
 • 5 KM
 • מקצה עממי משפחות 3 ק"מ
32 ק"מ
21 ק"מ
10 KM
5 KM
מקצה עממי משפחות 3 ק"מ

שם המקצה

32 ק"מ

D+/- 720

תיאור

הקפה אחת במרחק 32 ק"מ

סיפור דרך

 

חלוקת ערכות

חלוקת הערכות תפורסם בהמשך

תאריך ושעת זינוק

27.9.2024

04:30

קאט אוף

יום שישי 27.9.2024 - 11:00 בבוקר

זמן טקס משוער

10:00

ציוד חובה

 • בקבוקי מים או שקית מים בתכולה מינימלית של ליטר אחד (בתחילת כל הקפה)
 • טלפון סלולארי (כרטיס SIM ישראלי) טעון אשר יישאר דלוק במהלך המרוץ בכדי לקבל הודעות במהלך כל המרוץ
 • אפליקציית מד"א שלי מותקנת ומופעלת
 • מספר חזה
 • כובע / כיסוי ראש
 • כוס רב פעמית

תחנות הזנה

תחנות המים יפוזרו במסלול כל כ - 5 ק"מ בין תחנה לתחנה

תנאי סף 

גיל 18 ומעלה

קטגוריות ופרסים

כללי וקבוצות גיל

אישורים שצריך אם בכלל וקישורים להעלאת המסמכים

 1. הצהרת בריאות – תמולא במעמד הרישום

 

 

שם המקצה

21 ק"מ

D+/- 160

תיאור

הקפה אחת במרחק 21 ק"מ

חלוקת ערכות

חלוקת הערכות תפורסם בהמשך

תאריך ושעת זינוק

27.9.2024

06:30

קאט אוף

יום שישי ה - 26.9.2024 בשעה 09:00 בבוקר

תחנות הזנה

תחנות המים יפוזרו במסלול כל - 3-5 ק"מ בין תחנה לתחנה

זמן טקס משוער

09:00

תנאי סף 

גיל 18 ומעלה

קטגוריות ופרסים

מקצים כלליים וקבוצות גיל

אישורים שצריך אם בכלל וקישורים להעלאת המסמכים

 1. הצהרת בריאות  תמולא במעמד הרישום

 

 

שם המקצה

10 ק"מ

D+/- 60

חלוקת ערכות

חלוקת הערכות תפורסם בהמשך

תאריך ושעת זינוק

27.9.2024

06:45

תחנות הזנה

תחנות המים יפוזרו במסלול כל - 3-5 ק"מ בין תחנה לתחנה

תנאי סף 

גיל 14 ומעלה

קטגוריות ופרסים

מקצים כלליים וקבוצות גיל

אישורים שצריך אם בכלל וקישורים להעלאת המסמכים

 1. הצהרת בריאות – תמולא במעמד הרישום

 • המסלולים אינם סופיים ויכולים להתעדכן בהתאם לדרישות משטרה, תיאומים, תוואי השטח והחלטות ההפקה.
   

שם המקצה

5 ק"מ

 

חלוקת ערכות

חלוקת הערכות תפורסם בהמשך

תאריך ושעת זינוק

27.9.2024

08:00

תנאי סף 

גיל 13 ומעלה

קטגוריות ופרסים

מקצים כלליים וקבוצות גיל

אישורים שצריך אם בכלל וקישורים להעלאת המסמכים

 1. הצהרת בריאות – תמולא במעמד הרישום

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מקצה ילדים ומשפחות הלוך חזור

שם המקצה

3 ק"מ עממי

חלוקת ערכות

חלוקת הערכות תפורסם בהמשך

תאריך ושעת זינוק

26.9.2024 - 18:00 בערב

תנאי סף 

גיל 8 ומעלה

 

 

 

 

 

 

מסלול המקצה:

 

חסות ראשית
חסות משנית
שותפים לדרך
חסות ארד